ArchiSURF 2019

Liczba uczestniczących
zawodników

95
Start imprezy
2019-06-15 09:00 (Sobota)
sekund
minut
godzin
dni
tygodni

Od imprezy
minęło

REGULAMIN ARCHISURF

REGULAMIN ZAWODÓW ARCHISURF 2019
1. Organizatorzy.

FRONT ARCHITECTS
P3 PRACOWNIA ARCHITEKTURY
PRACOWNIA PROJEKTOWA 77

2. Termin.
15-16 czerwiec 2019

3. Miejsce.
Baza ABCSURF, Kuźnica
Zawody rozegrane zostaną po stronie Zatoki Puckiej.

4. Prawo udziału w zawodach.
Prawo startu w zawodach mają:
ARCHITEKCI (posiadający Dyplom, z tytułem mgr inż. arch.);
STUDENCI ARCHITEKTURY (aktualna legitymacja studencka Uczelni Wyższej, na której można uzyskać tytuł mgr. inż. arch.);

Osoby biorące udział w regatach ArchiSURF po raz pierwszy zobowiązane są do przesłania mailem skanu dokumentu potwierdzającego status architekta (np. dyplom, wpis do izby itd...)  / studenta architektury (skan aktualnej legitymacji studenckiej).

Załaczniki prosimy słać na email: regaty@archisurf.pl
Zawody przeznaczone są dla architektów na wszystkich poziomach zaawansowania;
Organizator zastrzega sobie możliwość klasyfikowania zawodników, zrzeszonych w klubach sportowych oraz instruktorów Windsurfingu i Kitesurfingu w osobnej kategorii;
Zalecane jest ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich,

5. Konkurencje.

WINDSURFING
Jeśli wiatr pozwoli, zostanie rozegranych 5-7 wyścigów typu slalom;
Wyścig na desce z wiosłem (SUP);
Zawody uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu;

KITESURFING
Kite Race  - amatorski wyścig po trasie ustawionej w półwietrze lub halsówka. W zależności od warunków rozegrane zostanie kilka krótszych wyścigów lub 1 dłuższy – long distance race
Best Trick – czyli zaprezentuj się! Wykonaj swój popisowy numer przed komisją sędziowską – oceniane będzie: trudność tricku oraz styl (lądowanie, wysokość wykonania, ogólne wrażenie) - opcjonalnie
Best Crash – nie udało się na wygrać na best tricku? Dopiero przymierzasz się do pierwszych skoków? Nic straconego, zaprezentuj najlepszą „glebę”. Komisja sędziowska oceni najefektowniejszą wywrotkę – opcjonalnie :)
Wyścig na desce z wiosłem (SUP);

6. Zasady rozgrywania zawodów.
Szczegółowe zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji żeglugi, która będzie udostępniona zawodnikom na oficjalnej Tablicy Informacyjnej Zawodów, nie później niż do godz. 18:00 dnia poprzedzającego pierwszy wyścig.
Wszelkie zmiany Instrukcji żeglugi będą podane pisemnym komunikatem na oficjalnej tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18.00 dnia poprzedniego.
W Zawodach WINDSURFINGOWYCH można startować na desce bez-mieczowej, o maksymalnej szerokości 80 cm. Wielkość powierzchni żagla do 9,5 m2.
W zawodach KITESURFINGOWYCH można startować na desce twin-tip oraz latawcu o powierzchni do 17  m2.

7. Bezpieczeństwo.
W wypadku wystąpienia silnych wiatrów (od 6°B) Sędzia Główny może podjąć decyzję o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa. Wówczas wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności 4 kg., pod rygorem dyskwalifikacji w zawodach.

8. Odpowiedzialność.
Wszyscy biorący udział w zawodach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
Wymagane jest indywidualne ubezpieczenie OC i NW uczestnika.
Organizatorzy zawodów i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę zawodów nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w imprezie ArchiSURF .

9. Ramowy terminarz zawodów.
Dzień Pierwszy (sobota) – 15.06.2019
9:00 – 10:30 – Rejestracja i odprawa zawodników
Godziny startu do pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
11:00 – 13.00 - Lekcja DEMO dla architektów, studentów i sponsorów / lekcje w grupach dla osób początkujących i średniozaawansowanych
około 13:30 – półtora-godzinna przerwa obiadowa
15:30 – 17:30 – lekcje windsurfingu i kitesurfingu
20:00 – panel sponsorski / grill integracyjny / zabawa w restauracji na terenie bazy ABCSURF, Kuźnica
Dzień Drugi (niedziela) – 16.06.2019
10:00 – Odprawa zawodników
Godziny startu do pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
10:30 – 13:30 – lekcje windsurfingu i kitesurfingu oraz wyścig
ok. 15:00 – uroczyste zakończenie zawodów, wręczenie nagród

10. Zgłoszenia.
Zgłoszenia należy składać do 14.06.2019 do godz. 18:00 klikając na pole „zgłoszenia” na stronie www.archisurf.pl i wypełniając formularz zgłoszeniowy;
Uczestnik Zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów oraz udostępnienie ich Sponsorom i opublikowanie na stronie www.archisurf.pl;
Organizator ma prawo w każdym momencie zdyskwalifikować Uczestnika, który poda nieprawdziwe dane w formularzu zgłoszeniowym

11. Wpisowe.
Wysokość wpisowego na ZAWODY dla ARCHITEKTÓW: 100 pln.
Wysokość wpisowego na ZAWODY dla STUDENTÓW ARCHITEKTURY: 50 pln.
Wysokość wpisowego dla ARCHITEKTÓW i STUDENTÓW ARCHITEKTURY, wybierających NAUKĘ WINDSURFINGU LUB KITESURFINGU: 100 pln.
Wpłaty należy dokonać gotówką na miejscu, przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.

12. Zakwaterowanie i wyżywienie.
Zakwaterowanie oraz wyżywienie Uczestnicy zawodów zapewniają sobie we własnym zakresie.

13. Nagrody.

WINDSURFING
gwarantowane wartościowe nagrody dla trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodników w kategorii PRO oraz AMATOR;

dodatkowa nagroda dla najwyżej sklasyfikowanej kobiety;
dodatkowa nagroda dla najwyżej sklasyfikowanego seniora - powyżej 50 roku życia.

Nagrody nie dublują się.

KITESURFING
gwarantowane wartościowe nagrody dla trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodników;
dodatkowa nagroda dla najwyżej sklasyfikowanej kobiety.

Nagrody nie dublują się.

NIESPODZIANKA
Wśród wszystkich uczestników Archisurf 2019 zostanie rozlosowane zostaną wartościowe nagrody podczas zakończenia eventu ArchiSURF!

14. Informacje dodatkowe.
Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do noszenia koszulek reklamowych podczas trwania imprezy oraz koszulek z numerem startowym podczas wszystkich wyścigów.
W przypadku małego zainteresowania Zawodami lub z przyczyn niezależnych od Organizatora, ma on prawo wycofać się z realizacji Zawodów. Musi jednak poinformować o tym zawodników najpóźniej do 7 czerwca 2019 roku.
W przypadku przekroczenia zakładanego limitu uczestników Zawodów, Organizator zastrzega sobie możliwość poinformowania na facebook’u oraz na stronie www.archisurf.pl, w zakładce „AKTUALNOŚCI” o zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
Uczestnik wyraża zgodę na udział organizatorów – architektów we wszystkich konkurencjach.
W przypadku zajęcia miejsca, gwarantującego zdobycie nagrody wymienionej w punkcie 13 Organizatorzy zrzekną się jej na rzecz kolejnego zawodnika w klasyfikacji.
Organizatorzy nie biorą udziału w losowaniu nagrody niespodzianki, wymienionej w punkcie 13.

Organizatorzy mogą brać udział w ewentualnych losowaniach dodatkowych nagród fundowanych niezależnie przez sponsorów.

Sponsorzy i partnerzy

FERMACELL KOSBUD SINIAT VANK ROCKFON PROGRUPA PROGRUPA SIKA MAX FRANK RRD EQUITONE ZAWÓD ARCHITEKT PROGRUPA